AB ve KOSGEB Projeleri

KOSGEB İş Planı Hazırlama

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALANLAR İÇİN “İŞ PLANI” HAZIRLIĞINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

KOSGEB programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir. Devamı

AB Proje Hazırlama

AB ve KALKINMA AJANSLARINDAN HİBE ALIMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Managemant – PCM) başarısız proje deneyimleri sonucunda, özellikle uluslararası kuruluşların öncülüğünde geliştirilen ve kullanılan bir proje yönetim yaklaşımıdır. PCM’nin temel amacı, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamaktır. Bu da ancak hedeflerin net olarak tanımlanması ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut Devamı

    Paylaş:
    TALEP FORMU