KURUMSAL TANITIM

Türkiye’de ekonomik değişime ve gençleşen nüfusa paralel olarak eğitim alanında da nitel ve nicel farklılıklar yaşanmaktadır. Özellikle devlete bağlı kurum ve kuruluşlarda eğitim düzeyine uygun olarak ek ödemeler ve terfiler verilmektedir. Özel sektörde ise bu durum, belli alanlarda uzmanlaşmış kişilerin daha yüksek ücret düzeylerinde iş bulma imkanlılarının oluşması ile sonuçlanmaktadır. Bu gelişmelere uygun olarak yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru sayısı artmaktadır.

Günümüzde eskiye oranla özel üniversitelerde önemli bir artış görülmesi, bu da akademik çalışmaların artmasına evrilmektedir. Bu rekabet ortamında üniversiteler tarafından atanan resmi danışman olan öğretim üyeleri farklı nedenlerden dolayı danışmanlığını yaptıkları öğrencilere gerekli zamanı ayıramamakta, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin iş yoğunluğundan kaynaklı zaman sıkıntısının varlığı öğrencilerin katıldıkları programları tamamlamalarını zorlaştıran bir unsur olmaktadır.

Son süreçte yapılan akademik çalışmaların yüksek bir bölümünde istatistiksel analiz programlarının gelişmesine bağlı alan çalışmaları talep edilmektedir. Bu talebe uygun olarak Sağlık ve Sosyal Bilimler alanlarında Detay Tez Merkezi olarak istenilen tüm analizleri, istenilen düzeyde sağlayabilmekteyiz.

Detay Tez Merkezi, 2002 yılından bu güne her düzeyde tüm akademik çalışmalar “5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu” kapsamında gereklilikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet vermek için kurulmuş yasal bir kuruluştur.

 

NEDEN BİZ

Detay Tez Merkezi olarak, sektörde 2002 yılından bu güne uzman akademik kadrosu, her çalışma alanına uygun çalışma ekibi ve intihalsiz teslim garantisi ile sizin yanınızdayız. Alanda var olan yenilikçi ve özgün çalışmaların var olması, sunulan lisans üstü tezlerin akademik içerikli olması ve zamansal sorunların yaşanmaması için bizi seçmelisiniz.

MİSYONUMUZ

Detay Tez Merkezi olarak etik ilkeler temelinde, güvene dayalı bir süreçle, gereklilik ve yeniliklere yani güncel koşullara uyumlu olarak süreklilik gözetilerek tüm akademik çalışmalarınızda hizmet sunmaktayız.


VİZYONUMUZ

Detay Tez Merkezi akademik kadrosu olarak, kısa sürede, kaliteli ve uygun fiyat sunmayı amaçlamaktayız. Sizin zamansal sorunlarınızın bir çözümü olmayı hedefliyoruz.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Detay Tez Merkezi olarak, tüm taleplerinizi karşılayacak düzeyde alana uygun akademik çalışma hazırlayabilecek uzman ve profesyonel kadroya sahibiz. Farklı konularda akademik beceri ve tecrübeye sahip, yenilikçi ve özgün kadromuz, talep ettiğiniz çalışmalar için özenli çalışma pirensibi ile profesyonel bir hizmet sunmaktadırlar. Çalışmalarınız özenli bir çalışma anlayışı ile yazılırken, sağlıklı ve sürekli bir iletişim ağında, çalışma süresince aynı akademisyen temsilci ile görüşmenizi sağlayarak kirli bilgi, zaman kaybı ve stresi ortadan kaldırıyoruz.


KAPSAMLI HİZMET ANLAYIŞI

Her seviyede tez yazımı (doktora tezi, yüksek lisans tezi, lisans bitirme), konu tespiti, veri girişi, içerik oluşturma, SPSS analiz, tez yazım kılavuzuna uydurma, tez düzeltme (redaksiyon hizmeti), ödev hazırlama, sunum, makale, kitap özeti, araştırma raporu, literatür taraması, anket tasarımı, deneme ve İngilizce çeviri gibi pek çok konuda profesyonel kadromuzla özgün, güvenilir danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 
Paylaş:
TALEP FORMU