AB Proje Hazırlama

AB ve KALKINMA AJANSLARINDAN HİBE ALIMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Managemant – PCM) başarısız proje deneyimleri sonucunda, özellikle uluslararası kuruluşların öncülüğünde geliştirilen ve kullanılan bir proje yönetim yaklaşımıdır. PCM’nin temel amacı, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamaktır. Bu da ancak hedeflerin net olarak tanımlanması ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut ve potansiyel kaynakların verimli şekilde kullanılması ile mümkündür.

PCM Metodolojisi; mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Detay Tez Merkezi tarafından sunulan proje hazırlama desteğinin amacı, bu konuda yardım talep eden müşterilerimizle birebir ilgilenerek istenen hedefe ortak şekilde ulaşmaktır.

Proje desteği veren organizasyonlara proje hazırlamak isteyen bireyler, PCM metodolojisine hâkim insan kaynağının olduğu şirketimizden yararlanarak; ihtiyaç belirleme, projeyi tasarlama ve ilgili formları programa uygun hazırlama aşamalarını kolaylıkla gerçekleştirecektir. Bu durum projenin başarılı bulunarak desteklenmesi ihtimalini de artıracaktır.

    Paylaş:
    TALEP FORMU