SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

 • Talebinin bize ulaşması,
 • Konuya ait ön çalışma sonucunun öğrenciye mail yada watsapp yoluyla geri dönüş yapılması,
 • Konuya ait ön çalışma sonucunun olumlu olması sonrasında karşılıklı şartlarda anlaşma süreci (sayfa ve fiyat),
 • Onayın yazılı olarak alınması ve talep ettiğiniz çalışma ile ilgili taslak oluşturma aşaması,
 • Konunuz doğrultusunda hazırlanan taslak çalışmasının öğrenciye mail yada watsapp yoluyla ulaştırılması ve danışman hocanın onayının alınması,
 • Yazım aşamasına geçilmesi, peryodik olarak gerçekleştirilecek ara onay süreçleri,
 • Yerli ve yabancı literatür taraması,
 • Çalışmada derinlemesine analiz veya SPSS analizi olması durumunda verilerin bize ulaştırılması,
 • Teorik kısmın teslim edilmesi
 • Materyal ve yöntemin oluşturulması, istatistik analizlerin yapılması ve elde edilen verilere uygun bulguların çalışmaya uzman ekibimiz tarafınca yorumlanarak eklenmesi,
 • Yapılan çalışmanın üniversite tez/proje yazım kılavuzuna uygun hale getirilmesi,
 • Hoca kabulü ve teslim
Paylaş:
TALEP FORMU