11 Ekim 2020

Lisansüstü Programlarda Tez Yazım Kılavuzu Örneği

TEZİN GENEL YAPISI Tezler aşağıdaki gibi yapılandırılır: Kapaklar Dış Kapak İç Kapak Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document) Ön Sayfalar Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment) İçindekiler (Table of Contents) Türkçe Özet İngilizce Özet (Abstract) Yenilik Beyanı (Claim for Originality) (Sadece doktora tezlerinde olur) […]
8 Ekim 2020

Bilimsel Çalışmalarda Yayın Etiği

Bilimsel çalışmaların yapısında devamlılık ve daha evvel gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen tüm bilimsel araştırmalar daha evvel gerçekleşmiş araştırmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir Meydana getirilen çalışmaların yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi zorunludur. Bilimsel çalışma meydana getirmek ve […]
4 Ekim 2020

Bilimsel Eser Yazımında Alıntı Nasıl Yapılır?

Bilimsel bir eser meydana getirilirken yararlanılan kaynaklara atıfta bulunmak ve kaynak listesi oluşturmak bilim etiğinin en önemli koşuludur. Hangi şekilde olursa olsun bilgiyi sunan birey sunduğu bilgiye ulaştığı kaynağı referans olarak göstermelidir. Başka araştırmacıların edindiği bilgiler ve ortaya koyduğu düşünceden fayda sağlanan tüm bilimsel eserlerde […]
1 Ekim 2020

Tez yazımında “İçindekiler” bölümü nasıl oluşturulur?

Bilimsel nitelikte bir eser meydana getirirken, yazma oluşumu bire göre değişebilmekte olsa da bir bilimsel eserin bir tamlamasına kadar geçilen aşamalar genel hatlarıyla; konunun seçilmesi, konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma yönteminin belirlenmesi, geçici bir taslak hazırlanması, geçici kaynakçının oluşturulması, okuma-not alma ve yazım aşamasıdır. Buradan […]
28 Eylül 2020

Tez ve makale nasıl formatlanır?

Akademik çalışmaların (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) talep edilen yazım kurallarına göre düzenlenmesi, tez formatlama, tez düzenleme, biçimsel düzenleme işlemlerini kapsayan bir süreçtir. Akademik çalışmalarda teslim sürecinde beklenen kurallar bütünü bulunmaktadır. Dönem Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarınız […]
13 Eylül 2020

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Yazılır?

Akademik kariyer ya da kariyerlerinde yükselme aşamasında ilerlemek isteyen bireylerin yüksek lisanslarını tamamlamak için tez aşamasını başarılı biçimde bitirmeleri gerekmektedir. Bu zorunlulukla, öğrenciler “yüksek lisans tezi nasıl yazılır?” araştırmasına girerler. Yüksek lisans öğrencileri tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde mezun olurlar. Tezsiz yüksek lisans […]
11 Eylül 2020

Lisansüstü Çalışmalarda Konu Belirleme

Lisans eğitiminden sonraki bir süreci ifade eden bu çalışmalarda akademik ilerleme, bağlı olunan alanda uzmanlaşma ana nedendir. Bu süreçte kişinin alanına yönelik, ulaşılabilir kaynaklı ve destekleyici çalışmaların olduğu alanlarda konu seçmesi son derece önem arz eder. Bahçeci ve Uşengül (2018) “Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin […]
11 Eylül 2020

Lisansüstü Eğitimin Önemi

Günümüzde hızla yayılan bilgi rekabeti artırmış ve alanda uzman olmak önemli hale gelmiştir. Üniversiteler bilimsel anlamda bilgiyi ortaya çıkarmak ve toplumsal gelişimi sağlamakla yükümlü kurumlar arasındadır (Saracaoğlu, 2008). Uzmanlaşmayı sağlamada üniversitelerden alınan lisans düzeyindeki eğitim yeterli değildir (Turhan & Yaraş, 2013). Lisansüstü eğitimlerin en önemli […]
11 Eylül 2020

Tez Yazım Kılavuzları

Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, İşletme Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Tez Yazım […]
TALEP FORMU