Kaliteli Hizmet

2002'den günümüze profesyonel danışmanlık

Uygun Fiyat

Doğru çözümlerle ekonomik çalışmalar

Zamanında Teslim

Geciktirilmeyen çalışma, rapor ve analizler

Uzman Kadro

Alanında deneyimli uzman kadro
14000+

Tez Yazımı

50+

Çalışma Arkadaşı

%100

Müşteri Memnuniyeti

18

Yıllık Tecrübe

parallax background
 

Detay Tez Merkezi, bilimsel araştırmalarda doğru algoritmaların ortaya konulması ve süreçteki hataların ortadan kaldırılması konularında kapsamlı analizler yaparak müşterilerine destek hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda hizmetlerimizin önceliği, araştırmanın ana problemlerini açık bir halde tanımlamak ve profesyonel yardım sağlamaktır.

11 Ekim 2020

Lisansüstü Programlarda Tez Yazım Kılavuzu Örneği

TEZİN GENEL YAPISI Tezler aşağıdaki gibi yapılandırılır: Kapaklar Dış Kapak İç Kapak Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document) Ön Sayfalar Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment) İçindekiler (Table of Contents) Türkçe Özet İngilizce Özet (Abstract) Yenilik Beyanı (Claim for Originality) (Sadece doktora tezlerinde olur) […]
8 Ekim 2020

Bilimsel Çalışmalarda Yayın Etiği

Bilimsel çalışmaların yapısında devamlılık ve daha evvel gerçekleştirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Gerçekleştirilen tüm bilimsel araştırmalar daha evvel gerçekleşmiş araştırmalar üzerinden gerçekleştirilmektedir Meydana getirilen çalışmaların yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi zorunludur. Bilimsel çalışma meydana getirmek ve […]
4 Ekim 2020

Bilimsel Eser Yazımında Alıntı Nasıl Yapılır?

Bilimsel bir eser meydana getirilirken yararlanılan kaynaklara atıfta bulunmak ve kaynak listesi oluşturmak bilim etiğinin en önemli koşuludur. Hangi şekilde olursa olsun bilgiyi sunan birey sunduğu bilgiye ulaştığı kaynağı referans olarak göstermelidir. Başka araştırmacıların edindiği bilgiler ve ortaya koyduğu düşünceden fayda sağlanan tüm bilimsel eserlerde […]
1 Ekim 2020

Tez yazımında “İçindekiler” bölümü nasıl oluşturulur?

Bilimsel nitelikte bir eser meydana getirirken, yazma oluşumu bire göre değişebilmekte olsa da bir bilimsel eserin bir tamlamasına kadar geçilen aşamalar genel hatlarıyla; konunun seçilmesi, konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma yönteminin belirlenmesi, geçici bir taslak hazırlanması, geçici kaynakçının oluşturulması, okuma-not alma ve yazım aşamasıdır. Buradan […]
28 Eylül 2020

Tez ve makale nasıl formatlanır?

Akademik çalışmaların (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) talep edilen yazım kurallarına göre düzenlenmesi, tez formatlama, tez düzenleme, biçimsel düzenleme işlemlerini kapsayan bir süreçtir. Akademik çalışmalarda teslim sürecinde beklenen kurallar bütünü bulunmaktadır. Dönem Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarınız […]
13 Eylül 2020

Yüksek Lisans Tezi Nasıl Yazılır?

Akademik kariyer ya da kariyerlerinde yükselme aşamasında ilerlemek isteyen bireylerin yüksek lisanslarını tamamlamak için tez aşamasını başarılı biçimde bitirmeleri gerekmektedir. Bu zorunlulukla, öğrenciler “yüksek lisans tezi nasıl yazılır?” araştırmasına girerler. Yüksek lisans öğrencileri tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde mezun olurlar. Tezsiz yüksek lisans […]
11 Eylül 2020

Lisansüstü Çalışmalarda Konu Belirleme

Lisans eğitiminden sonraki bir süreci ifade eden bu çalışmalarda akademik ilerleme, bağlı olunan alanda uzmanlaşma ana nedendir. Bu süreçte kişinin alanına yönelik, ulaşılabilir kaynaklı ve destekleyici çalışmaların olduğu alanlarda konu seçmesi son derece önem arz eder. Bahçeci ve Uşengül (2018) “Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin […]
11 Eylül 2020

Lisansüstü Eğitimin Önemi

Günümüzde hızla yayılan bilgi rekabeti artırmış ve alanda uzman olmak önemli hale gelmiştir. Üniversiteler bilimsel anlamda bilgiyi ortaya çıkarmak ve toplumsal gelişimi sağlamakla yükümlü kurumlar arasındadır (Saracaoğlu, 2008). Uzmanlaşmayı sağlamada üniversitelerden alınan lisans düzeyindeki eğitim yeterli değildir (Turhan & Yaraş, 2013). Lisansüstü eğitimlerin en önemli […]
11 Eylül 2020

Tez Yazım Kılavuzları

Marmara Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, Sakarya Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, İşletme Enstitüsü Tez Yazım Kılavuzu, İstanbul Üniversitesi Tez Yazım Kılavuzu, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Tez Yazım […]
1Lisans Tezi Danışmanlığı

Bazı lisans eğitiminin ardından diploma alma sürecinde teslim edilmesi gereken, aynı zamanda kredili bir ders olarak eklenen bir çalışmadır. Genel olarak Bilimsel Araştırma Dersi bünyesinde kabul edilen bu çalışma, lisans öğrencilerinin tam hakimiyetinin olmaması sonucunda sancılı bir sürece dönüşmektedir.

Yaşanacak olan bu sancılı süreçte talep edilen her aşamasında veya tamamının yapımında sizlere destek sunulmaktadır. Size sadece derslerinizi çalışıp, sınavlarınızı geçmek kalmaktadır.

2Proje Danışmanlığı

4 yıllık lisans eğitimin ardından yapılan 1 yıllık bir süreyi kapsayan akademik bir çalışmadır. Yüksek Lisans Tezi kadar kapsamlı olmayan lakin akademik bir öneme sahip bir süreci ifade eder. Bu süreçte çalışma adımları;

 • Konunun belirlenmesi
 • Gerekli literatürün incelenmesi
 • Giriş ve Genel bilgilerin oluşturulması
 • Varsa analizlerinin yapılıp tablolaştırılması
 • Sonuç bölümünün oluşturulması
 • Tez formatına getirilmesi
 • Çalışmanın teslimi

Her tamamlanan bölümü size yollayarak hocanızın kontrolünü yapması, çalışmanın sonunda sürpriz ile karşılaşmamanıza neden olmaktadır.

3Tez Önerisi

Çalışmanızın sağlıklı işleyebilmesi için üniversitenin sayfasında yer alan tez öneri formu, özet, giriş, amaç, çalışma, kaynak bölümleri uzman danışmanlarımız tarafından doldurularak tarafınıza teslim edilmektedir.

Sizin yapmanız gereken konu başlığını ve varsa materyal metod çalışma bilgilerinizi bizimle paylaşmanızdır.

4Yüksek Lisans Tez Danışmanlığı
"

Yüksek Lisans, lisans eğitiminin ardından 4 dönem olarak hedeflenen, ilk iki dönemi ders son iki dönemi tez aşaması olan akademik çalışmanın ilk ayağıdır. Bu aşama öğrencinin, bilimsel bakış açısını kaleme aldığı, belirlenen kurallar çerçevesinde uyguladığı bir süreci ifade eder.

Tartışma, destekleme ve sonuçlandırmanın sağlandığı, öğrencinin bakış açısının yönlendirildiği bu meşakkatli süreçte akademik hayatta sürecinizi kolaylıkla atlatmanızı sağlıyoruz.

İntihal oranını bağlı bulunduğunuz üniversitenin talebi doğrultusunda gerçekleştirerek, savunma sonrasına kadar online destek veriyoruz.

Konunuzun belirlenme aşasıyla başlayan süreçten itibaren her daim bizimle iletişim halinde olarak sorunsuz bir süreç yaşamanızı sağlıyoruz.

Yüksek Lisans aşamaları kısaca şöyledir:

 • Literatür taraması
 • Tezin içeriğinin belirlenmesi
 • Okuma metinlerinin belirlenmesi
 • Ekrandan okunacak okuma metinlerinin hazırlanması
 • Varsa analizler için hazırlık aşaması
 • Yapılan analizlerin tablolaştırılması
 • Tartışma ve Sonuç Bölümünün oluşturulması
 • Tez formatına getirilmesi
 • Tezin teslimi

Her tamamlanan bölümü size yollayarak hocanızın kontrolünü yapması, çalışmanın sonunda sürpriz ile karşılaşmamanıza neden olmaktadır.

"
5Doktora Tez Danışmanlığı

Doktora eğitimi tezli yüksek lisansın ardından yapıldığında sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır. Bu unvanın uluslararası resmi tanımlama terimi ise "Ph.D."dir.

Doktora tezlerinde süreç yüksek lisans tezlerine oranla daha zor geçmektedir. Yaşanan bu zorluğun nedenleri;

 • Alanda yer almayan çalışmalara değinmek yada yer aldığı alana alternatif geliştirme çabası,
 • Alanda yer almış bir teorinin sorgulanması yada anti tezinin sunulması,
 • Ölçme yöntemlerine yenilik getirmeye çalışmak,
 • Var olan alanlara yeni alanlar ekleme,
 • Özgünlüğünün çok yüksek olma beklentisi,

olarak sıralanabilir.

Eğitim Bilimleri Alanına Uygun Doktora Tezi Hazırlama Zaman Çizelgesi Örneği

SÜREÇ ADIMLARI20192020
Literatür taraması
Tezin içeriğinin belirlenmesi
Okuma metinlerinin belirlenmesi
Ekrandan okunacak okuma metinlerinin hazırlanması
Okuduğunu anlama ön test - son testlerinin hazırlanması
Motivasyon ölçeğinin geliştirilmesi
Pilot uygulamanın yapılması ve analizi
Öğretmen ve öğrenci eğitiminin verilmesi
Ön testlerin uygulanması
Deney ve kontrol gruplarının belirlenmesi
Uygulamaların yapılması
Son testlerin uygulanması
Toplanan verilerin düzenlenmesi
Kalıcılık testinin yapılması
Tezin teslimi

Akademisyenliğe atılan ilk adım olan Doktora Tezi sizi hedeflerinize taşıyacak etkili ve kritik bir araçtır. Bu önemli çalışmanızda doğru plan, özgün kaynak tarama, sağlıklı analiz ve tespit edilen zamanda ulaşmak için bize ulaşın.

6Uzmanlık Tez Danışmanlığı

TUS gibi zor bir sınavın ardından yüksek çalışma saatleri arasında, zamanın yetersiz olduğu anda literatür taraması, istatistik analiz, bulgular ve yorumlamalar için bize ulaşarak, hayatınızı kolaylaştırabilirsiniz.

Çalışmanız tıp uzmanları tarafından, geniş tabanlı aramalar ile yapılmaktadır.

7Tez ve Makale Formatlama

Akademik çalışmaların (Yüksek Lisans Tezi, Doktora Tezi, Uzmanlık Tezi, Makale, Proje, Ödev, Bildiri vb.) talep edilen yazım kurallarına göre düzenlenmesi, tez formatlama, tez düzenleme, biçimsel düzenleme işlemlerini kapsayan bir süreçtir.

Yüksek lisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi, makale, proje, ödev, bildiri gibi yapılan çalışmaların ait olduğu üniversitenin, enstitünün, kurumun ve derginin yazım kurallarına uygun bir şeklide uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır. Bünyemizde hızlı ve güvenilir bir şekilde akademik çalışmalarınızda düzenleme taleplerinizin her aşamasında uygun fiyat politikamızla destek sunmaktayız.

Enstitülerin sayfasında yer alan tez yazım kılavuzunda talimatlar açık ve sağlıklı bir şekilde yer almamaktadır. Süreçde edindiğimiz tecrübe ve iş performansı sayesinde uzman ekip, tez düzenleme programı, geniş bilgi ağı ve tecrübemizle süreci sizin için kolaylaştırmaktayız.

İçindekiler bölümü ile başlıkların tutarlılığının sağlanması, çalışma içindeki kaynakların tamamının kaynakçada gösterilmesi, kaynakçada gösterilen fazla kaynakların çıkarılması, eksik kaynakların kaynakçaya eklenmesi, kaynakçada yer alan kaynakların uygun şekilde gösterilmesi, başlıkların kılavuza uygun şekilde düzenlenmesi, otomatik içindekiler listesi oluşturulması, punto, satır aralıkları vb. taleplerinizi karşılamaktayız. Tez şekil düzenleme işlemlerini yaparak tezinizi şekil şartlarına uygun hale getirerek teslimi sağlıyoruz.

Az zamanda çok iş yapmanın sorunlarıyla boğuşmanızı engellemk adına akademik tüm çalışmalarınızda tez formatlama dahil olmak üzere tüm safhalarınızda uzman kadromuz ile yanınızdayız.

Akademik çalışmalarda teslim sürecinde beklenen kurallar bütünü bulunmaktadır. Dönem Projesi, Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarınız enstitünüzün sayfasında yayınlanan güncel tez yazım kurallarına; makale çalışmanızda ise başvuru yapılan dergi kurallarına göre düzenlemeler yapılmaktadır. Kısa bir düzenleme akışı şu şekildedir;

 • Kapak sayfası
 • İç kapak
 • Önsöz
 • Özet
 • Summary
 • İçindekiler
 • Şekiller
 • Tablolar
 • Semboller
 • Kısaltmalar
 • Sayfa düzeni
 • Yazı tipi, yazı puntosu, sayfa numaralandırılması (romen ve arap rakamları),
 • Satır-paragraf aralıkları,
 • Metin içinde atıflar
 • Noktalama işaretleri

Yapılan düzenlemeler alanında uzman bir ekip tarafından çoklu kontrol sistemiyle denetlenmekte, hata payı ortadan kaldırılmaktadır.

8İntihal Raporu Alma ve İntihal Oranı Düşürme

Son süreçte yapılan akademik çalışmalarda (ödev ve projeler, yüksek lisans-doktora ve uzmanlık tezleri, makaleler) özgünlük/orjinallik durumları kontrol edilmektedir. Bu oranın yüksek çıkması durumunda yapılan çalışmanın kabul edilmesi söz konusu değildir.

İstenen intihal oranı üniversite ve enstitülere göre farklılık göstermekle birlikte YÖK’ün standart oranı %30 olarak belirlenmiştir. Enstitünün onayladığı oranın üzerinde çıkan çalışmalar savunmaya girememektedir. bu demek oluyor ki, kopyala yapıştır ile yapılan çalışmalar değerlendirmeye alınmamaktadır.

Akademik çalışmalarda intihal oranının üniversitenizin ya da kurumunuzun kabul ettiği oranlardan fazla olması halinde, çalışmanız kabul almayacak ve bu çalışma başka çalışmalardan ya da açık kaynaklardan kopyala-yapıştır yapılmış olarak değerlendirilecektir.

Detay Tez Merkezi olarak akademik çalışmalarda en çok kabul gören intihal belirleme programlarından olan TURNİTİN Programını kullanılmaktadır. İntihal oranını bilmek istediğiniz herhangi bir çalışmanın TURNİTİN Raporunu bizden talep edebilmektesiniz. Çalışmanın intihal oranı talep edilen değerin üzerinde çıkarsa, kısa bir zaman içerisinde intihal oranını istenilen seviyeye indirme yapılabilmektedir.

Bunun dışında tarafımızca yapılmış olan tüm çalışmalar başta talep edilen intihal oranında teslim edilmektedir.

9Literatür Tarama

Bize vermiş olduğunuz konuyla ilgili alanında uzman ekimiz tarafından isteğe bağlı olarak Türkçeye çeviri yapılacak kaynak sağlanmaktadır. Türkçe kaynakların dili özgün olmakla birlikte, yazım denetimi yapılarak size sorunsuz bir şekilde ulaştırılmaktadır.

Çevirilerde dili çalışmaya uygun yazı denetimi yapılmış bir şekilde size sorunsuz ulaştırmaktayız.

10Makale Danışmanlığı

Makale, Akademik alanda var olmak isteyen yada akademisyen olan araştırmacıların, çalışma alanına paralel olarak yaptığı bilimsel bildirişlerdir.

Bilimsel alt yapısının doğru ve akademik veriler ile elde edilmiş olan derleme çalışmaların yanı sıra hazırlamış olduğunuz makalenin istatistik analizlerini talep edebilirsiniz. Yeni sisteme uyum aşamasında biz yanınızdayız.

Abstract ve özet hazırlamada yurtdışında akademisyenlik yapan uzmanlarımızdan destek alabilirsiniz.

11Ödev Sunum Danışmanlığı

Tecrübe ve uzmanlık ile sizin zamanınızdan çalmadan profesyoneller tarafından hazırlanmaktadır.

 • Bilimsel içerikli verilerden
 • Kaynak belirterek

Lisan, Lisansüstü ve Formasyon çalışmalarında size verilen ödev, sunum gibi çalışmaları yaparak işinizi kolaylaştırıyoruz. Talep edilen konuda hazırlanan ödev ve sunumlarla ileriki çalışmalarınızın zeminini oluşturarak, beğeni toplamanızı sağlıyoruz.

12Formasyon Ödevleri

KPSS sınav stresiyle çalışan formasyon sürecinde alanınızla ilgili konularla paralel verilen ödevlerin hocanızın istediği formatta eğitimci kadromuzun oluşturacağı çalışmalarla sorunlu bir süreç, sorunsuz aşabiliriz.

13Kitap Özeti

Hazırlamanız gereken alanınızla ilgili kitabın giriş, gelişme ve sonuç bölümü şeklinde özetini alanında uzman ekibimizle size temin edebiliriz.

14Çeviri ve Lokalizasyon

Profesyonel tercüme; hukuki, akademik, teknik, mühendislik ve medikal metin türlerinde, alanına uygun çevirmenler tarafından gerçekleştirilen ve uzmanlık gerektiren bir tercüme türüdür. Profesyonel tercümeyi, genel tercümeden ayıran özellik, çevirmenin deneyiminin yanı sıra ileri seviye terminoloji bilgisi ve araştırma gerektirebilen çok boyutlu bir süreç içermesidir.

Tercüme metinlerinde en yüksek kaliteyi hedefleyerek alanlarında uzman olan çevirmen kadromuzun tercümesini gerçekleştirdiği metinlerin, son kontrol ve gerekli düzeltmeleri Denetim Ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Sunduğumuz çeviri dilleri;

Almanca

İngilizce

Fransızca

Osmanlıca’dır.

15Anket Hazırlama ve Uygulama

Çalışma konunuzun sonuçlarını doğru bir şekilde yansıyacak soruların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların uygulama grubun belirlenmesi ve garantili uygulamanın yapılması sürecini kapsamaktadır.

ANKET UYGULAMALAR TECRÜBELİ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ TARAFINDAN 1’E 1 UYGULANMAKTADIR.

16Analizler

SPSS Veri Analizi

Sosyal bilimler için istatistik programı olarak bilinen SPSS, günümüzde anket çalışmalarının analizinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok göreceli kavramı içermesi sebebiyle çeşitli kısıtları bünyesinde barındıran sosyal bilimler, sayısal olarak analiz yapabilen bu program sayesinde birçok dezavantajdan kurtulmuş gibi görünmektedir. Anlatılan sebeple de birçok akademik içerikli çalışmada yaygın olarak tercih edilmektedir.

"SPSS Veri Analizi"nde dahil olan işlemler

 • Veri girişi (katılımcı ve ölçek soru sayısının çarpımı en çok sekiz bin olabilir. Fazlası ayrıca ücretlendirilir),
 • Yapılacak analizlerin tespiti ve onay için danışmana sunulması işlemleri,
 • Onaylanan analizlerin SPSS programında yapılması,
 • Yöntem, verilerin analizi gibi başlıkların hazırlanması,
 • Analizlerin Word ortamına aktarılması,
 • Tablolardaki İngilizce kısımların Türkçeye çevrilmesi,
 • Tüm tablolarda yer alan bulguların yorumlanması,
 • Bir bütün olarak dosyanın düzenlenmesi,
 • İsterseniz veri girişi ve analiz çıktı dosyalarının size teslim edilmesi,
 • Teslim sonrasında lokal olarak ekleme/çıkarma talepleri,
 • Teslim sonrası analizlerle ilgili olarak varsa sorularınızın yazılı olarak yanıtlanması.

DİĞER ANALİZLER

PYTHON

Python 90’lı yılların başında Amsterdam’da Guido Van rossum tarafından geliştirilmeye başlanan bir programlama dilidir. Python nesne yönelimli, yorumsal,modüler ve etkileşimli, yüksek seviyeli bir dildir. Programlama dilleri makine mantığı ile insan mantığı arasında köprüdür. Bir dilin makine mantığına daha yakın olması makine üzerinde daha hızlı çalışabilmesi sonucunu doğurur. Ancak makine mantığına yaklaşmak, insan mantığından uzaklaşmayı gerektirir ve haliyle dili öğrenmesi daha zor hale getirir. Eğer bir programlama dili ne kadar makine mantığından uzaklaşıp insan mantığına yaklaşırsa yüksek seviye olarak adlandırılır pythonda bu yüzden yüksek seviye bir dildir.

MATLAB (matrix laboratory)

Çok paradigmalı sayısal hesaplama yazılımı ve dördüncü nesil programlama dilidir. Dördüncü nesil programlama dili : Kullanımı çok daha kolay, daha az kod yazarak yönergeler, hazır şablonlar ve sihirbazlar sayesinde belirli ihtiyaçlarda uzmanlaşmış pratik çözümler geliştirmeye yönelik dillerdir.

GAMS (The General Algebraic Modeling System)

Matematiksel proglamlama ve optimizasyon için tasarlanan yüksek seviyeli bir dildir. Doğrusal programlama, tamsayılı programlama seçenekleri mevcuttur. Özellikle karmaşık problemler için tercih sebebi olmakla birlikte ileri düzey çözüm yolları sunar.

17KOSGEB İş Planı Hazırlama

KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ALANLAR İÇİN “İŞ PLANI” HAZIRLIĞINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ

KOSGEB programın amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır.

Yeni Girişimci Desteğine; bu Program kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM’de yer alan işletmeler (sahip veya ortaklarının Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi'ne katılım şartı aranmaksızın) başvurabilir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri, ülkede girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla KOSGEB ile paydaş kurum / kuruluşların işbirliği ile düzenlenir. Yeni Girişimci Desteğine başvurunun ön şartlarından biri bu Eğitimi tamamlamış olmaktır.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri herkesin katılımına açık ve ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

KOSGEB İLE GİRİŞİMCİ; 50.000 TL GERİ ÖDEMESİZ, 100.000 TL GERİ ÖDEMELİ OLACAK ŞEKİLDE 150.000 TL’YE KADAR DESTEK SAĞLAMAKTADIR.

Bu paranın elde edilebilmesi için gerekli hususlardan biri İŞ PLANLARI’nın hazırlığıdır.

Detay Tez Merkezi olarak bizler profesyonel ve nitelikli eğitmen kadromuzla sizlere danışmanlık hizmeti veriyoruz. Artık iş planı hazırlamak çok kolay…

18AB Proje Hazırlama

AB ve KALKINMA AJANSLARINDAN HİBE ALIMINA YÖNELİK PROJE HAZIRLAMA DESTEĞİ

Proje Döngüsü Yönetimi (Project Cycle Managemant – PCM) başarısız proje deneyimleri sonucunda, özellikle uluslararası kuruluşların öncülüğünde geliştirilen ve kullanılan bir proje yönetim yaklaşımıdır. PCM’nin temel amacı, projenin fikir aşamasından tamamlanmasına kadar geçen sürede kaliteyi, verimliliği ve etkinliği en iyi şekilde uygulamaktır. Bu da ancak hedeflerin net olarak tanımlanması ve bu hedeflere ulaşmak için mevcut ve potansiyel kaynakların verimli şekilde kullanılması ile mümkündür.

PCM Metodolojisi; mantıksal çerçeve yaklaşımı temeline dayanan, proje ve programların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesinde kullanılan sistematik bir yöntemdir.

Detay Tez Merkezi tarafından sunulan proje hazırlama desteğinin amacı, bu konuda yardım talep eden müşterilerimizle birebir ilgilenerek istenen hedefe ortak şekilde ulaşmaktır.

Proje desteği veren organizasyonlara proje hazırlamak isteyen bireyler, PCM metodolojisine hâkim insan kaynağının olduğu şirketimizden yararlanarak; ihtiyaç belirleme, projeyi tasarlama ve ilgili formları programa uygun hazırlama aşamalarını kolaylıkla gerçekleştirecektir. Bu durum projenin başarılı bulunarak desteklenmesi ihtimalini de artıracaktır.

1Size nasıl güvenebilirim?
Bireysel ilişkilerin bile güven üzerine kurulduğunu göz önüne aldığımızda online ortamda yapılan böyle bir danışmanlık hizmeti için güvenin ne kadar önemli olduğu çok daha net ortaya çıkmaktadır ki; endişe etmekte ve kaygılanmakta çok haklısınız. Ancak, sizinle iletişime geçtiğimiz andan itibaren hiç bir şekilde kişisel bilgilerinizi istememekteyiz. Size danışmanlık yapacak hocalarımızın da kişisel bilgileri sizinle paylaşılmamaktadır. Çalışmalar bölüm bölüm ilerlediği için elinize çalışmanızın ilgili bölümünü almadan tekrardan ödeme yapmamaktasınız. Bu noktada biz, kurumsallığımızı ve çalışma prensibimizi ön plana çıkarmak sureti ile sizlere güvenli bir hizmet sunmaktayız.
2Gizliliği nasıl sağlıyorsunuz?
3Anlaşma sağlandıktan sonra nasıl bir süreç işleyecek?
4Çalışmayı beğenmezsem ne olacak?
5Çalışmanın orijinallik garantisini veriyor musunuz?
6Tezim kesinlikle kabul edilecek mi?
7Ücretlendirme nasıl olmaktadır?
8İntihal oranı neden önemli?
Çünkü bilimsel bir çalışmanın üniversiteler tarafından kabul edilebilirliği o çalışmanın özgünlüğüne bağlıdır. Yani bilimsel bir araştırma yaparken intihal yapılmamalıdır. Başkasının cümlelerini kendi cümleniz gibi alamazsınız. Bunun için bazı atıf kriterleri bulunmaktadır ve bu kriterlere uymadığınız müddetçe çalışmanız ne kadar orijinal olursa olsun üniversitenizce kabul edilmeyecektir.
9İntihal oranı çalışma türüne göre değişiklik göstermekte midir?
Alıntı yani intihal oranı o araştırmanın lisans, yüksek lisans, doktora veya makale olma durumuna göre değişiklik göstermektedir. Ancak her üniversitenin belirlemiş olduğu oranlar oldukça farklılık göstermektedir. Genel olarak doktora da % 15 altı intihal oranı kabul edilirken lisans çalışmalarında bu oran % 40-50 olabilmektedir. Ya da uluslararası makalelerde % 5 altında alıntı oranı istenmektedir. Sizinle ilk görüştüğümüzde size soracağımız en önemli sorulardan biri de çalışmanızın intihal oranının kaç olduğudur.
10Tez redaksiyon, hazırlanmış bir çalışmayı düzenleme, intihal oranının düşürülmesi gibi çalışmalar yapıyor musunuz?
Tüm bu hizmetlerde uzmanlaşmış kadromuz bulunmaktadır. Redaksiyon, sizin belli bir aşamaya kadar yapmış olduğunuz bir çalışmaya devam edilmesi ya da tamamlanmış bir çalışmanın düzeltisi, intihal oranın düşürülmesi gibi çalışmalar uzman ekibimiz tarafından en kısa sürede sonuçlandırılarak tarafınıza teslim edilmektedir.
11Neden Detay Tez Merkezi'ni Tercih Etmeliyim?
Tarafımız ile yapmış olduğunuz görüşmeleriniz iletişim bölümündeki şirketimize ait merkez ofis adresimizde yüz yüze yapılmaktadır. Her iki tarafın tam güvene dayalı bir çalışma sürdürebilmesi adına çalışmalarınızın 100% netliğe ve doğruluğa ulaşabilmesi ve kesin odaklılık çerçevesinde sunulabilmesi açısından gerekli görmüş olduğumuz bu uygulama ile sizleri davet ediyoruz.
12Tezimi Yazan Kim?
Tezleriniz firmamız bünyesinde bulunan 2002 yılından bugüne deneyimli profesyonel ekibimiz tarafından yazılmaktadır.
13Yüz Yüze Görüşebiliyor muyuz?
Tezlerinizin yazımı hususunda görevlendirilmiş olan personelimiz ile ofisimizde yüz yüze görüşme imkanınız bulunmaktadır.
14Tezimin İlerleyişi Hakkında Bilgilendiriyor musunuz?
Tezinizin her aşamasında dilerseniz mail yolu ile dilerseniz ofisimizi ziyaret ederek kontrolünü gerçekleştirme imkanınız bulunmaktadır.
15Çalışma Saatleri Dışında Nasıl Ulaşabilirim?
Çalışma saatleri dışında whatsapp hattından mesaj yolu ile, kurumsal mail adreslerimiz veya iletişim formu ile ulaşmanız yeterli olacaktır. Tarafımıza ulaşan bildirimler doğrultusunda mesai saati başlangıcında bizlere bırakmış olduğunuz telefon numaralarından sizlere erişim sağlanacaktır.
16Ücretlendirme Nasıl Yapılıyor?
Teziniz hususundaki ücretlendirme politikası çalışmanın konusu, bölümünüz, zaman kıstası, tezin yazım dili, yabancı dil kaynak kullanım oranı gibi bileşenler doğrultusunda hesaplanmakta olup en ideal fiyat belirlenmektedir.
17Yazım Bittikten Sonra Destek Sunuyor musunuz?
Tezinizin yazım işlemi bittikten sonra tezinizin tarafımızca yazılmış olan noktasına kadar tüm düzenlemeler ücretsiz bir şekilde tarafımızca yapılmaktadır.

TEZİN GENEL YAPISI

Tezler aşağıdaki gibi yapılandırılır:

Kapaklar

 • Dış Kapak
 • İç Kapak
 • Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document)

Ön Sayfalar

 • Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment)
 • İçindekiler (Table of Contents)
 • Türkçe Özet
 • İngilizce Özet (Abstract)
 • Yenilik Beyanı (Claim for Originality) (Sadece doktora tezlerinde olur)
 • Semboller (Symbols)
 • Kısaltmalar (Abbreviations)
 • Şekil Listesi (List of Figures)
 • Tablo Listesi (List of Tables)

Tez Metni

 • Bölüm 1 – Giriş (Chapter 1 – Introduction)
 • Bölüm 2 – Materyal ve Yöntem (Chapter 2 – Material and Method)
 • Bölüm 3 – Bulgular ve Tartışma (Chapter 3 – Results and Discussion)
 • Bölüm 4 – Sonuçlar (Chapter 4 – Conclusions)

Kaynaklar

Ekler

Özgeçmiş

 

Sayfa numaraları aşağıdaki formata göre verilir. Arkalı önlü baskılarda, her bölümün ilk sayfası (birinci derece başlıkların) okuma yönünde sağdaki sayfada (tek numaralı  sayfa) olmalıdır.

 

Sayfa NoSayfa No/Yeri
Dış Kapaknumaralanmaz
İç Kapak
Kabul ve Onay Sayfası
Önsöz (Preface) / Teşekkür (Acknowledgment)küçük Romen rakamı

(i,ii,iii gibi)

alt orta
İçindekiler“ ““ “
Türkçe Özet“ ““ “
İngilizce Özet (Abstract)“ ““ “
Yenilik Beyanı (Doktora tezlerinde)

(Claim for Originality)

“ ““ “
Semboller (Symbols)“ ““ “
Kısaltmalar (Abbreviations)“ ““ “
Şekil Listesi (List of Figures)“ ““ “
Tablo Listesi (List of Tables)“ ““ “
Bölüm 1Arap rakamı (1,2,3 gibi)“ “
Bölüm 2“ ““ “
Bölüm 3“ ““ “
Bölüm 4“ ““ “
Kaynaklar“ ““ “
Ekler“ ““ “
Özgeçmişnumaralanmaz

TEZİN İÇERİĞİ VE DÜZENİ

Tezlerde Dış, İç ve Kabul ve Onay Belgesi olmak üzere üç tane kapak bulunur.

Kapak

Tezin en dışındaki kapak olup beyaz Amerikan Bristol kartondur (≈ 240 g /m2). Dış kapak, tez şablonunda görüldüğü gibi düzenlenir. Dış kapak sırtında üstte tezin başlığı altta ise yılı ve derecesi (Yüksek Lisans ise YL, doktora ise DR – İngilizce tezlerde MSc veya PhD) düşey olarak yukarıdan aşağıya doğru yazılır.

 

TEZ KAPAĞI SIRT YAZISI ÖRNEĞİ

TEZ BAŞLIĞI       2012 – YL

            Üst                                                                                                                              Alt

İç Kapak

İç kapak, dış kapaktan sonra gelir ve normal 1.inci hamur 90 g/m2 kağıttır. İç kapağın dış kapaktan tek farkı öğrencinin adının altında parantez içinde öğrenci numarasının yer almasıdır. İç kapaktan sonra tezde kullanılacak kağıt,  A4 standardında (21 x 29,7 cm) 90 g/m2 beyaz birinci hamur kağıt olmalıdır. Çoğaltma, orijinal metnin özellikleri bozulmadan lazer yazıcıda yapılmalı, kopyalar net ve okunaklı olmalıdır.

 

Kabul ve Onay Belgesi (Acceptance and Approval Document)

Tez savunulup ve tezle ilgili bütün işlemler bittikten sonra jüri üyelerinin kabulünü ve FBE Yönetim Kurulu’nun onayını gösteren bir sayfa olarak tez şablonundaki gibi düzenlenir.

 

Önsöz (Preface) /Teşekkür (Acknowledgment)

Burada tez konusu ve çalışması ile ilgili belirtilmesi istenen özel bir husus ifade edilebilir ve tezi destekleyen kurumlara, destek alınan projelere ve yardımcı olan kişilere teşekkür edilir. Sadece teşekkür edilecek ise, başlık, TEŞEKKÜR (ACKNOWLEDGMENT) olarak ifade edilir ve bir sayfayı geçmez. Önsöz metninin altına, sağa dayalı olarak tezi hazırlayanın adı ve soyadı, sola dayalı olarak tezin hazırlandığı ay ve yıl koyu (bold) biçimde yazılır.

İçindekiler (Table of Contents)

Tezin içinde var olan başlıkların sayfa numaraları ile bir bütün olarak verildiği kısımdır.  Sayfa düzeni ve metin özellikleri tez şablonunda gösterildiği gibi hazırlanır.

 

Türkçe-İngilizce Özetler (Abstract)

Özet, tezin kısaltılmış şeklidir; konu hakkında kısa bilginin verildiği, problemin tanımının yapıldığı, amaç, yöntem, bulgu ve sonuçların kısaca ifade edildiği paragraflardan oluşur. Özetlerde, kelime sayısı 200-250 arasındadır. Özetlerde kaynak verilmez. Özet denklem, tablo ve şekil içermez. Özette yaygın olarak kullanılan kısaltmalar (pH, DNA vb.) dışında kısaltma kullanılmaz.

 

Yenilik Beyanı (Claim for Originality) – Doktora Tezlerinde

Yenilik Beyanı, doktora tezlerinde gerekli olup titizlikle yazılması gereken kısımdır. Yenilik Beyanı’nda tez çalışmasında incelenen sorunun mevcut durumu özet olarak ortaya konur. Tezde sorunun nasıl çözüldüğü ve sorunun çözümü ile bilim ve teknolojiye yapılan katkılar, getirilen yenilikler açık ve özlü bir şekilde, gerekirse maddeler halinde yazılır. Yenilik Beyanı, bir sayfayı geçmeyecek şekilde düzenlenir.

 

Semboller ve Kısaltmalar (Symbols and Abbreviations)

Tez içerisindeki sembol ve kısaltmalar, ayrı sayfalarda tez şablonunda gösterildiği gibi liste halinde verilir. Sembol ve indisler ile kısaltmalar, alfabetik sırada listelenirler. Semboller listesinde, sembollerin anlamlarının yanı sıra SI birimleri de verilir. Her sembol, metinde ilk geçtiği yerde tanımlanır. Tez metni içinde çok sık kullanılan ve birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. İleride kısaltması kullanılacak olan terimler, metinde ilk geçtiği yerde açık olarak yazılır ve hemen yanına, parantez içerisinde, kısaltması yazılır. Daha sonra kısaltılmış hali kullanılır.

 

Şekil ve Tablo Listesi (List of Figures and Tables)

Tez içerisindeki şekil ve tablolar, ayrı sayfalarda olmak şartıyla liste halinde verilir. Şekil ve tablo listeleri tez şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır.

 

BÖLÜM İÇERİKLERİ

Tez metni olarak adlandırılan kısım, temel olarak dört ana bölümden oluşur. Ana bölümler, tezin kendi düzeni içinde alt bölümler içerebilirler. Birinci dereceden başlıklar okuma yönünde, sağ sayfadan başlamalı, büyük ve koyu harflerle yazılmalıdır. (Örnek: 1. GİRİŞ). İkinci dereceden başlıklar koyu ve başlığı oluşturan kelimelerin ilk harfleri büyük yazılır. (Örnek: 1.1. Karakterizasyon Çalışması). Üçüncü ve dördüncü dereceden başlıklar koyu ve sadece ilk harfi büyük yazılır. (Örnek: 1.1.1. Amonyak analizi, 1.1.1.1. Ağır metaller). Beşinci ve daha alt dereceden başlıklar numaralanmaz, içindekiler listesinde yer almaz.

 

Bölüm 1 – Giriş (Chapter 1 – Introduction)

Bu bölümde ilk olarak tez çalışmasına olan gereksinim, nedenleri ile ortaya konarak problemin tanımı yapılır ve çalışmanın amacı net bir şekilde belirtilir. Tez konusuyla ilgili genel bilgilerin, yerli ve yabancı literatür taramasının sunulduğu bu bölümde, ele alınan sorunun genel yapısı ve çözümü için yaklaşımlar kapsamlı olarak sunulur.

 

Bölüm 2 – Materyal ve Yöntem (Chapter 2 – Material and Method)

Bu bölümde tez çalışmaları, kullanılan materyal ve yöntemi açıkça ifade eden bir düzen içinde sunulur. Tezin bu bölümü rahatça anlaşılabilecek şekilde kurgulanır. Yapılan çalışmalar, amaca ulaşan adımlara benzer sıra ile sunulur. Gerektiği yer ve durumda şematik gösterim kullanılabilir. Tezin okuyucusu bulgular ve tartışma bölümüne geçmeden önce araştırma araçlarını ve yöntemini net bir şekilde görebilmelidir.

 

Bölüm 3 – Bulgular ve Tartışma (Chapter 3 – Results and Discussion)

Bu bölümde, elde edilen sonuçlar, çalışma probleminin tanımı ve amacı çerçevesinde irdelenir. Literatür taramasında anılan yurt içi ve yurt dışı benzer çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılır.

 

Bölüm 4 – Sonuçlar (Chapter 4 – Conclusions)

Bu bölümde ele alınmış olan problemin çözümüne dair tezin getirdiği yenilikler ifade edilir. Tezden elde edilen sonuçların kullanılması veya tezin değerlendirilmesi ile ilgili önerilerde bulunulabilir.

 

TEZ METNİNİN BİÇİMİ

Sayfa Düzeni

Tez metni için sayfa sınırlaması yoktur. Tez metninde, her sayfanın alt, üst, sağ ve sol kenarından 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Dipnotlar var ise, bu sınırlar içinde kalmalıdır. Tez metninde kelime kesmesi yapılabilir; metin iki yana hizalanmalıdır.

 

Kullanılacak Yazı Karakteri, Satır Aralıkları ve Düzeni

Tezler, bilgisayar ortamında hazırlanmalıdır. Çıktılar, lazer yazıcılardan alınmalıdır. Tezde elle ya da daktilo ile yapılmış düzeltmeler, silintiler, kazıntılar bulunmamalıdır. Tezde geçen tablolar, şekiller ve formüller bilgisayar ortamında oluşturulması uygundur. Bilgisayar ortamında oluşturulması mümkün olmayan şekiller, teknik resim ilkelerine göre çizilir, yazı ve semboller, şablonla yazılır. Bu tür şekillerde elle düzeltme yapılmamalıdır.

Düz yazılarda 12 punto Times New Roman karakteri kullanılır. Metin dik ve normal harflerle yazılır.  Alt ve üst indislerin yazımında düz yazı büyüklüğünden 2 punto daha küçük bir karakter kullanılır.  Koyu (bold) harfler genellikle başlıklarda kullanılır. Ancak bazı kelime veya cümlelerin üzerine dikkat çekilmek isteniyorsa bunlar koyu ve/veya eğik yazılabilir. Düz Metinler, 1.5 satır aralığında yazılır. Tüm başlıklar sola dayalı olarak yazılır. Başlıklarla metin arasında boşluk bırakılmaz. Sadece başlıklardan önce ve sonra 12 nk aralık bırakılır. Paragraflar, “iki yana yaslanmış” olarak ayarlanmalıdır. Paragraflardan önce ve sonra 6 nk aralık bırakılır. Paragraflar arasına boş satır konmaz. Hiçbir başlık, sayfanın son satırı olarak yazılmaz.  En azından 2 satır daha sığdırılamıyor ise, başlık daha sonraki sayfada yer alır. Metin sayfalarının genel düzeni tez şablonunda gösterilmiştir.

 

Şekiller, Tablolar, Dipnotlar ve Denklemler

Tez metni içinde sunulan şekil ve tablolar, sayfa düzeni esaslarına uymak şartı ile metinde ilk söz edildikleri yerden sonra olmak üzere, mümkün olduğu kadar yakına yerleştirilir. Birden fazla tablo veya şekil aynı sayfaya yerleştirilebilir. Ancak iki sayfadan daha fazla sürekli şekil veya tablo verilmez. Bu tür şekiller veya tablolar gerektiğinde eklerde verilebilir.  Tablo ve şekiller ilk rakam bölüm numarası, ikinci rakam tablonun veya şeklin bölüm içindeki sıra numarası olmak üzere, “Tablo 1.2”, “Şekil 1.l” şeklinde; eklerde ise “EK 2-Tablo 1”, “EK 1-Şekil 3” biçiminde sıra ile numaralandırılır. Tezde verilen grafik ve resimler de şekil kabul edilerek numaralandırılır.

Her şeklin numarası ve açıklaması, şeklin altına; her tablonun numarası ve açıklaması ise tablonun üstüne yazılır. Şekil ve Tablo kelimelerinin baş harfleri büyük ve koyu (Şekil 3.2, Tablo 1.2 gibi), başlığı ise normal şekilde yazılır. İki sayfaya yerleştirilen tablo ve şekillerin ikinci sayfalarında tablo ve şekil numaralarından sonra “devam” ibaresi yazılmalıdır. Tablo ve şekillerde gerekli açıklamalar dipnot olarak, tabloda veya şekil üzerinde gerekli yerlere (*) veya (**) veya (1) veya (2) gibi işaretleme yaparak tablo ve şekilden hiçbir şekilde ayrılmayacak şekilde yerleştirilir. Bu açıklamalar, tablo bitimine, alt çizginin altına gelecek şekilde yapılır. Bir satırdan daha fazla olan açıklamalar, birinci satır başı hizası korunarak yazılmalıdır. Şekillerdeki açıklamalar şekil başlığının yanına yerleştirilir.

Denklemler, metin içinde tezdeki anlatıma uygun olarak yerleştirilir. Metindeki anlatımdan denklemlere geçiş, mantıksal bütünlüğü bozmayacak ve imla kılavuzu kurallarına uyacak şekilde yapılır. Kullanılan semboller, ilk geçtikleri yerlerde denklemlerin altında, tanımlanır (Örneğin:  h:ısı transfer katsayısı; Ea :aktivasyon enerjisi). Denklemler, 12 punto Times New Roman ile yazılır. Denklemler, metinle aralarında üstte ve altta 12’şer nk’lık aralık kalacak şekilde yerleştirilirler.

Denklemlerin numaralanması, ilgili bölüm içinde sıra ile yapılır. Numaralandırma ilk rakam bölüm numarasını, ikinci rakam denklemin o bölüm içerisindeki sıra numarasını gösterecek şekilde, parantez içinde (1.1), (1.2), (2.1), (2.2) şeklinde yapılır. Gerekiyorsa aynı denklemin alt ifadeleri (1.la), (1.lb) şeklinde numaralandırılabilir. Denklem numaraları, denklem bitimine ve ilgili satırın en sağına yazılır.

 

Kaynaklar

Kaynakları metin içerisinde göstermede, genel olarak, iki farklı yaklaşım kullanılır: numara ile kaynak gösterimi, yazar soyadına göre kaynak gösterimi. Kaynak gösteriminde bu yaklaşımlardan biri seçilir ve tez boyunca aynı yaklaşıma sadık kalınır.

Numara ile kaynak gösteriminde kaynaklar, metin içinde geçtikleri sıraya göre köşeli parantez [ ] içinde numaralandırılır. Daha önce numara verilen kaynağa tekrar atıfta bulunmak istenirse önceki numarası kullanılır. Kaynaklar, kaynaklar kısmında 1. kaynaktan başlayarak numara sırasına göre sıralanır. Aynı isimli birden fazla cildi olan kaynakların, kullanılan her bir cildine ayrı kaynak numarası verilmelidir.

Kaynaklar; metin içerisinde aşağıdaki şekillerde numaralandırılır:

 • [1] , 1 nolu kaynak,
 • [1-4 ], 1 ve 4 arası (1, 2, 3 ve 4 nolu ) kaynaklar,
 • [1, 4 ] , 1 ve 4 nolu kaynaklar,
 • [1,3-7], 1, 3, 4, 5, 6 ve 7 nolu kaynaklar,

 Yazar soyadına göre kaynak gösteriminde kaynaklar, metin içinde yazar soyadı ve tarih belirtilerek verilir. Kaynaklar, kaynaklar kısmında yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanır. Metin içinde kaynak, cümlenin neresinde verilirse verilsin tek yazarlı ise (Acar, 1989) şeklinde gösterilir. Kaynak birden fazla yazara ait olduğunda; yazar sayısı iki ise, yazar soyadları (Taymaz ve Price, 1992) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadı ve arkadaşları, (Taymaz ve ark., 1991) şeklinde yazılır. Aynı yazara ait ve aynı yıl içinde yayınlanmış yayınlar; (Kutlu, 1994a), (Kutlu, 1994b) şeklinde yazılırlar. Elektronik kaynaklar, aynı şekilde yazar ve yıl belirtilerek gösterilir. Eğer tezin herhangi bir sayfasında, daha önceki sayfalarda yer alan, tablo, şekil veya bölüme atıfta bulunulmak isteniyorsa parantez içinde ve bakınız anlamına gelen (bkz:…) kısaltması kullanılabilir.

Kaynaklar tez içinde numara veya yazar adına göre gösterilse de, gösterilme biçimi aşağıdaki gibidir. Tek fark, sıralamadadır. Numaralama yaklaşımıyla gösterilen kaynaklar numara sırasıyla, yazar adı yaklaşımıyla gösterilen kaynaklar yazar soyadlarının alfabetik sırasıyla gösterilirler.

Kaynakların yazımı aşağıdaki kalıplara uygun olmalıdır:

 1. Yazarların tamamının adları kaynakta yer almalıdır.
 2. Yazarların soyadlarının tamamı, ön isim ve ismin ilk harfleri yazılmalıdır.
 3. Dergi isimlerinde kısaltma yapılmamalıdır.
 4. Kaynak gösterilen kitabın başyazarı yoksa yazarlara ait ön kısımda Editör isimleri yazılabilir.
 5. Basılmakta olan kaynaklar, kaynağa ait yayın ve sayfa belirtme kısmında italik olarak baskıda” veyain press” şeklinde verilir.
 6. Kaynak internet ortamında ise, yukarıdaki verilen bilgilere ek olarak bulunduğu URL adresi (erişim tarihi) verilmelidir.

Kaynak yazımıyla ilgili çeşitli örnekler tez şablonunda gösterilmiştir.

 

Ekler

Ana bölüm içerisinde yer almaları halinde konuyu dağıtıcı ve sürekliliği engelleyici nitelikteki, dip not olarak verilemeyecek kadar uzun olan ve konunun daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacak açıklamalar bu bölümde verilir. EKLER yazılı tek bir sayfa ile tezin diğer kısımlarından ayrılır. Ekler bu sayfadan sonraya yerleştirilir. Ekler bölümünde, farklı konular için ayrı kısımlar düzenlenir. Her bir kısım, tez metni içerisindeki sunuş sırasına göre alfabetik ve/veya nümerik olarak bir sembolle numaralanır (Ek 1, EK A-1, EK 2-2 gibi), içeriğe uygun bir konu başlığı taşır ve yeni bir sayfadan başlar. Sayfa numaraları, önceki bölümlerin sayfa numaralarını takip etmelidir. Çalışma ile ilgili olup boyutları, nitelikleri veya içerikleri itibarıyla tez içine yerleştirilemeyen malzemeler (disket, CD, harita vb.), tezden ayrı olarak, bu bölümde isimlendirilmek kaydıyla, ayrı bir kapak veya zarf içinde metin içindeki atıf sırasına uygun olarak verilir.

 

Özgeçmiş

Özgeçmiş formatı Tez Şablonunda gösterilmektedir.

 

TEZ TESLİM PROSEDÜRÜ

Tez savunması başarılı bulunan öğrenci en geç bir ay içinde aşağıdaki belgeleri teslim etmelidir:

 • Yüksek Lisans için 5 adet, doktora için 7 adet Kabul ve Onay Belgesi ile birlikte ciltlenmiş tez kopyası,
 • İkişer adet serbest sayfa olarak ÖZET ve ABSTRACT,
 • Üniversite Kütüphanesi’nde arşivlenmek üzere, içerisinde onaylanmış tez kopyasındaki ile aynı olan sırasıyladoc” ve “Ad_soyad_ozet_en.doc” olarak adlandırılmış dosyalarda Türkçe ve İngilizce özet ve “.pdf” uzantılı olarak adlandırılmış bir dosyada tezin tamamını içeren üzeri etiketli 1 adet CD,
 • Merkez Kütüphane’ye teslim edilmesi gereken ve üniversitenin ilgili web adresinden doldurularak çıktısı alınan 2 adet form,
 • Üniversitenin ilgili bölümünde arşivlenmesi için, içerisinde aşağıda belirtilen toplam 6 dosyanın bulunduğu 1 adet CD,
  • birer adet .doc ve .pdf   dosyası olarak tüm tez, (onaylanmış tez kopyası ile aynı olan ve doc olarak adlandırılan)
  • Ayrı ayrı .doc  ve .pdf   dosyaları olarak  ÖZET ve ABSTRACT, (onaylanmış tez kopyasındaki  ile aynı olan ve sırasıyla doc ve Ad_soyad_ozet_en.doc olarak adlandırılan)
 • YÖK’ün Veri Tabanına yüklenmesi için, CD içerisinde .pdf   dosyası olarak tüm tez  (onaylanmış tez kopyası ile birebir aynı olan ve pdf olarak adlandırılan)
  NOT: Kabul Onay Belgesi bu CD’ nin içerisinde yer almamalıdır.
 • Tez çalışmasının Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenmiş ise, yukarıda belirtilen şekilde YÖK için hazırlanan CD’nin bir kopyası ve tez onay belgesinin kopyası ilgili komisyon için hazırlanır.
 • Üniversite bölümünüz tarafından imzalanıp mühürlenmiş tezlerden 1’er nüsha asil jüri üyelerine Tez Verme-Alma Tutanağı imzalatılarak öğrenci tarafından teslim edilir. Dağıtım sonunda tutanak enstitüye teslim edilir. Bölümünüz tarafından onaylanmış tezi içeren 1 adet CD ile form Üniversite Kütüphanesine teslim edilir. Karşılığında alınan kütüphane fişi Üniversite Bölümünüze verilir.

 

TEZİN TESLİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Tezin tam metni tek bir pdf dosyası olarak hazırlanacaktır.
 2. Hazırlanan pdf dosyaları tezin enstitü tarafından onaylanan kopyası ile aynı olacaktır. Tez üzerinde Yükseköğretim Kurulu tarafından hiçbir değişiklik yapılmayacağı için, tezin bilgisayar ekranında görüntülendiğinde asıl nüshası ile aynı olması ile ilgili her türlü sorumluluk yazara aittir. Sayfaların numaralandırılması, tezin ana metni içinde yer alan resim, şekil, grafik, tablo gibi öğelerin yerlerinin basılı tez ile özdeş olması yazar tarafından sağlanmalıdır.
 3. Tezin tam metinini içeren dosya sıkıştırılmamış ve şifresiz olacaktır. Ekler ise sadece WinRAR programı ile sıkıştırılacaktır.
  1. Dosyalar isimlendirilirken Tez Veri Giriş Formundaki referans numarası kullanılacaktır.
   Örnek :
   Tam metin için referansno.pdf
   Ekler için referansno.rar
 4. Metin formatındaki veya çoğaltma (fotokopi) ile hazırlanmış olan tez ekleri, tezin tam metninin bulunduğu pdf dosyası içinde yer alacaktır. Bunun için tarayıcı veya dijital fotokopi makineleri kullanılarak belgeler pdf formatına dönüştürülecektir.
 5. Karma tezler: Tez, yalnızca metin dosyasından oluşmuyorsa, resim, harita, bilgisayar programları, görüntü veya ses kayıtları da kullanılmış ise bu dosyalar WinRAR programı kullanılarak referans numarasını da içeren referansno.rar biçiminde tek bir dosya haline getirilerek Cd’ ye kaydedilmelidir.
 6. CD’lerde bulunan dosyaların tümü salt okunur, sıkıştırılmamış ve şifresiz olmalıdır.
 7. CD’ler ve içine konuldukları CD kutuları, üzerinde tez başlığı, yazar adı, üniversite adı, enstitü adı yer alacak şekilde etiketlenir.
 8. Öğrenci, YÖK tarafından istenen ve http://tez2.yok.gov.tr adresinden “Sisteme Üye Olunarak” bilgisayarda doldurulan ve çıktısı alınan 3 adet Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formunu” Enstitüye teslim eder. Bu form doldurulurken şunlara dikkat edilir:
  • Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu: Tezin, eser adı, yazar adı, referans numarası ve diğer bibliyografik bilgilerin bulunduğu ve YÖK Ulusal Tez Merkezi tarafından dijital iletim de dahil olmak üzere her türlü ortamda tam metin (pdf) olarak araştırma hizmetine sunulması konusunda yazarın izninin alındığı belgedir. Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu (http://tez2.yok.gov.tr/) adresinde bulunmaktadır. Formu doldurmak için sisteme üye olmak gerekir.
  • Form, yazar tarafından doldurulan bilgilerin, Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı ile bağlantılı geçici bir tabloya aktarılmasını sağlamak üzere tasarlanmıştır. Formun doldurulması bitirilip “Kaydet” kutucuğu tıklandığında, üzerinde sistem tarafından üretilen “Referans Numarası” bulunan, basıma uygun form düzenlenmektedir. Herhangi bir nedenle hatalı veri girişi yapılmış ise form basılmadan önce geri dönülerek düzeltme yapılabilir. Ulusal Tez Merkezinde yapılacak kontrollerde, Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu üzerinde bulunan Referans Numarası dikkate alınacaktır.
  • Tezlerin başlıkları ve özet (abstract) sayfaları, Tez Veri Tabanının taranabilir alanlarına yüklenmektedir. Bu nedenle bu gibi metin alanlarında, italik yazı tipi, tablo, şekil, grafik, kimyasal veya matematiksel formüller, semboller, alt-üst simge (subscript, superscript), diğer standart olmayan simge veya karakterler kullanılmamalıdır.
  • Bölüm, Anabilim Dalı ve Bilim Dalı satırlarında duruma uygun seçenek bulunamazsa bu satırlar boş geçilebilir.
  • Dizin Terimleri: Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında aranan tezlere, doğrudan erişimi sağlayan anahtar kelimelerin alfabetik listesidir.
  • Önerilen Dizin Terimleri: İlgili anahtar kelimelerin, sistemde var olan Dizin Terimleri Listesinde bulunmaması durumunda; yazar tarafından önerilen anahtar kelimenin Türkçesi=İngilizcesi şeklinde bu alana yazılmalıdır.
  • Yayımlama İzni ve Erteleme: Tez Veri Girişi ve Yayımlama İzin Formu, tezlerin internet üzerinden yayınlanmasını sağlayacak izin metnini de içerdiğinden, ayrıca bir izin formu doldurulmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanı üzerinden tezinin tam metin araştırma hizmetine sunulmasını kabul eden tez yazarları, “yayımlanmasına izin veriyorum” seçeneğini işaretleyerek formu düzenler. Tezin bir yayınevi tarafından yayımlaması sürecinde olması veya patent başvurusunda bulunulması gibi durumlarda; erişime açılması en fazla 3 yıl süreyle ertelenebilir.Bu durumda tez yazarı erteleme seçeneğini işaretleyerek erteleme süresini belirtir.
  • Özetler, Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde 250’şer kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalıdır.
Paylaş:

Sorunuz mu var?


  * işaretli alanların doldurulması zorunludur.

  Gönderdiğim bilgilerin doğru ve geçerli olduğunu onaylıyorum.

  Paylaş:
  TALEP FORMU